require("PHPMailer/src/PHPMailer.php"); require("PHPMailer/src/SMTP.php"); require("PHPMailer/src/Exception.php"); $mail = new PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer(); $mail->IsSMTP(); $mail->CharSet="UTF-8"; $mail->Host = "ssl0.ovh.net"; /* Zależne od hostingu poczty*/ $mail->SMTPDebug = 1; $mail->Port = 465 ; /* Zależne od hostingu poczty, czasem 587 */ $mail->SMTPSecure = 'ssl'; /* Jeżeli ma być aktywne szyfrowanie SSL */ $mail->SMTPAuth = true; $mail->IsHTML(true); $mail->Username = "nadawca@poczta.pl"; /* login do skrzynki email często adres*/ $mail->Password = "haslodopoczty"; /* Hasło do poczty */ $mail->setFrom('nadawca@poczta.pl', 'Pawel Mansfeld'); /* adres e-mail i nazwa nadawcy */ $mail->AddAddress("pawel@pawel.pl"); /* adres lub adresy odbiorców */ $mail->Subject = "Testowa wiadomość SMTP"; /* Tytuł wiadomości */ $mail->Body = "Witaj, Jeżeli to czytasz, to znaczy, że udało się poprawnie wysłać e-maila za pomocą SMTP!"; if(!$mail->Send()) { echo "Błąd wysyłania e-maila: " . $mail->ErrorInfo; } else { echo "Wiadomość została wysłana!"; }

Wybierz termin

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer mieszkania

Twój e-mail

Tel. kontaktowy

Dodatkowe informacje

zapoznałem się

Zarezerwuj
Zarezerwuj
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wybierz termin

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Twój e-mail

Tel. kontaktowy

Dodatkowe informacje

Zarezerwuj
Zarezerwuj
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Polityka prywatności

Przedstawiona na tej stronie oferta ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Oferta ta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

SailCraft Sławomir Gronowski
tel. 600-310-665
NIP 584-254-79-83
REGON 385-731-596
Konto bankowe:
Millennium S.A., nr 84 1160 2202 0000 0004 6147 9314